Skanna hela rullar eller enskilda negativ tiffar 16 bitars

De skannade bildfilerna leveraras via WeTransfer till din e-mailadress.

Alla priser är exklusive moms.


Framkallning av negativ med skanning, hel rulle

Filmtyp 1-dagars 3-dagars 5-dagars
Småbild - Midres* 624:- 390:- 268:-
Småbild - Highres** 736:- 490:- 308:-
120-film - Midres* 628:- 314:- 214:-
120-film - Highres** 828:- 414:- 314:-
Student -10% -10% -10%
kontaktkarta digital 182 91 91
Student kontaktkarta -10% -10% 55

*Midres = 2400 pixlar på bildens längsta sida.
**Highres = 3600 pixlar på bildens längsta sida.


Skanning enskilda bilder/blad

Typ och storlek 1-dagars 3-dagars 5-dagars
Småbild till 4x5" - A5 100:- 50:- -
Småbild till 4x5" - A4 200:- 100:- -
Småbild till 4x5" - A3 300:- 150:- -
Imacon - Midres*** 840:- 420:- 320:-
Studentpris -10% -10% -10%

A5 = 2400 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 1700 x 2400 px.
A4 = 3600 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 2400 x 3600 px.
A3 = 4900 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 3500 x 4900 px.

***Imacon - Midres = bilderna skannas i 1600 ppi. Filerna levereras råa helt utan grundställning av färger eller kontrast.