Säkerhet och integritetsskydd är viktigt för oss.

Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi hanterar och skyddar personuppgifter som du lämnar till oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@teamframkallning.se.

Sammanfattning av Team Framkallnings AB:s dataskyddspolicy

 • Team Framkallning AB kan behandla och spara dina personuppgifter för att tillhandahålla och utföra verksamhetens tjänster.
 • Team Framkallning AB använder dina personuppgifter till vad de vid insamlingen var avsedda att användas till och de sparas endast så länge det är nödvändigt.
 • Team Framkallning AB vidtar skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dessa korrigerade eller raderade.

Genom att använda Team Framkallning AB:s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Team Framkallning AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster som t.ex. offerter, digitala leveranser och bekräftelser behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Du kan direkt eller indirekt ge oss personuppgifter på ett antal olika sätt som t.ex. när du skickar oss e-post med en förfrågan, bekräftar en offert eller kontaktar oss av andra skäl via digitala kanaler. Personuppgifter som vi behandlar kan vara; för- och efternamn, hemadress, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, post- eller bankgironummer och bankkonto.

Vad gör vi med din information?

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, för att du ska kunna köpa våra tjänster och kunna få digitala leveranser av dina bilder.

Syfte med behandlingen

Team Framkallning AB behandlar personuppgifter för följande syften och lagliga grunder:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig.
 • För att säkerställa att alla tjänster erhålls till dig enligt det avtalade.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig.
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig.
 • För kundanalys, administrera Team Framkallning AB:s tjänster och för Team Framkallning AB:s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, och för statistiska ändamål.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, som lagen om arkivering av bokföringsmaterial m.m. Laglig grund för behandlingen: Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Team Framkallning AB kan komma att dela med oss av din information till:

 • Leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig.
 • Myndigheter. Team Framkallning AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Tredje part i händelse av överlåtelse av verksamheten.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Du har rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för.

Vill du använda en av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@teamframkallning.se.

Keep It Rolling