Skanna hela rullar eller enskilda negativ tiffar 16 bitars från 35mm till 30x40 cm

OBS EJ MELLAN 8:E JULI OCH 29:E JULI!!!

De skannade bildfilerna leveraras via WeTransfer till din e-mailadress.

Pris med moms inom parentes


Framkallning av negativ med skanning, hel rulle

Filmtyp Express/ASAP 3 arbetsdagar 1 VECKA
Småbild - Midres* 603:- (753:-) 337:- (421:-) 292:- (366:-)
Småbild - Highres** 730:- (912:-) 450:- (563:-) 349:- (436:-)
120-film - Midres* 610:- (763:-) 293:- (366:-) 243:- (304:-)
120-film - Highres** 833:- (1042:-) 464:- (580:-) 356:- (445:-)
Student -10% -10% -10%
Kontaktkarta digital 103:- (129:-) 103:- (129:-) 103:- (129:-)
Student kontaktkarta digital -10% -10% 58:- (72:-)

*Midres = 3600 pixlar på bildens längsta sida.
**Highres = 4900 pixlar på bildens längsta sida.


Skanning enskilda Negativ/Påsikter OBS! 55:- (69:-) i startavgift

Typ och storlek Express/ASAP 3 arbetsdagar 1 VECKA
Småbild till 4x5" - A5 116:- (144:-) 57:- (71:-) 37:- (46:-)
Småbild till 4x5" - A4 231:- (289:-) 116:- (144:-) 68 (85:-)
Småbild till 4x5" - A3 341:- (426:-) 168:- (210:-) 105 (131:-)
***Imacon råfil upplösning beror på negativformat 955:- (1194:-) 472:- (590:-) 362:- (452:-)
Studentpris -10% -10% -10%
Negativ > 4x5 offert offert offert

A5 = 2400 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 1700 x 2400 px.
A4 = 3600 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 2400 x 3600 px.
A3 = 4900 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 3500 x 4900 px.

***Imacon Filerna levereras råa helt utan grundställning av färger eller kontrast 16 bitars Tiff

Småbild = 6000 x 9100

120 = 6x4,5 ger 7100 x 5300, 6x6 ger 7100 x 7100, 6x7 ger 7100 x 8800

4x5 = 7600 x 9500

Pris med moms inom parentes